Tips på bidrag och fonder...
och möjliga vägar för att få ekonomisk hjälp till en Miroflex när de allmänna medlen inte räcker till.

Biblioteket
På biblioteket finns information om FONDER. t ex "Stora Fondboken", "Fonder och stipendier i Sverige" eller
"Alla dessa fonder och stipendier".

Länsstyrelsen
På länstyrelsen i de flesta län finns listor över mer
REGIONALA FONDER.

Banker och Socialkontoret
Brukar också kunna hjälpa till med att hitta lämpliga fonder.

Internet
På internet kan man söka efter FONDER via sökmotorer
t ex Google. Man skriver då in sökord, t.ex. Fonder, Hjälpmedel, Rehabilitering eller liknande.

Till höger på denna sida följer en lista på möjliga fonder där du kan försöka (Listan är inte alls fullständig utan endast ett axplock med förslag. Letar man, finns det många fler fonder som kan vara aktuella för just dig.)


Beroende på vem du är, vad du gör och vad du drabbats av så finns olika vägar att gå för att få hjälp:


TRAFIKSKADAD / WHIPLASH
Är du trafikskadad? Fått en whiplash i nacken? Då kan du vända dig till Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP), eller föreningen Pisksnärten för att få hjälp och råd.
Detta gäller för medlemmar. Du kan naturligtvis även vända dig till din läkare.


ARBETSGIVARE
Är du arbetsgivare? Och vill arbeta förebyggande och/eller rehabiliterande? Då kan du få bidrag från försäkringskassan
”Arbetshjälpmedel”.

Läs mer på länkarna nedan:
www.fk.se/pdf-broschyr/arbhj.pdf
www.ho.se/start.asp?sida=2091
www.sou.gov.se/lss_hjalpmedel/direktiv/tillaggsdirektiv.htm
www.forsakringskassan.se/forarbetsg/arbhjmed/index.php
www.pappers51.nu/sections/arbetsmiljo/arbets_miljo_lagen.html


ARBETSSÖKANDE
Är du arbetsökande? Och har svårt med arbete p g a nackbesvär? Prata med din handläggare på arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig till AF-Rehab för bedömning. Om de bedömer att du kan arbeta tack vare t ex en Miroflex så kan de bekosta hjälpmedlet som du då får som ett personbundet arbetshjälpmedel.


SKOL/GYMNASIE-ELEV
Då kan du vända dig till din Skolsköterska eller Skolläkare.
De kan hjälpa dig vidare. Du kan också prata med din läkare.
Det finns många fonder att söka för just barn och ungdomar.

PENSIONÄR
Prata med din läkare. Och kom ihåg att det finns många fonder att söka i!

 
Här är en lista med länkar på möjliga fonder där du kan försöka söka hjälp i. (Listan är inte alls fullständig utan endast ett axplock med förslag.)

 

   

REUMATIKER
Är du Reumatiker? Då kan du vända dig till Reumatikerförbundet för hjälp. Medlemmar. Du kan naturligtvis även vända dig till din läkare.


ANSTÄLLD
Är du anställd? Och har fått besvär i nacken av ditt arbete eller av andra orsaker? Eller vill förebygga besvär i nacken? Då ska i första hand din arbetsgivare (som ALLTID har arbetsmiljöansvaret!) hjälpa dig för att kunna arbeta så bra som möjligt! Enligt arbetsmiljölagen.

Även försäkringskassan kan hjälpa till med s.k. ”Arbetshjälpmedel”. Din företagshälsovård kan också hjälpa dig och din arbetsgivare hitta rätt väg.

Läs mer: Se länkar till vänster under Är du Arbetsgivare?


STUDERANDE

Är du studerande? och har svårt att studera p g a nackbesvär. Då kan du vända dig till Studenthälsovården. Högskolorna har vissa anslag öronmärkta för att hjälpa personer med funktionshinder/smärta för att de ska kunna studera. Det finns även samordnare som hjälper dig med de kontakter som behövs mellan landstinget, högskolan, din behandlande läkare o s v.