WWW.MIROFLEX.SE | Skriv ut denna sida

Så använder du Miroflex

 

1. Sätt dig eller ställ dig bra...

...i önskad position och hållning. Det är bra om du kan sitta rak i ryggen på en bra stol med svankstöd eller liknande.

 

 

2. Dra speglarna nära...

...ansiktet. Ju närmare speglarna du sitter desto större yta vid händerna ser du.

 

 

3. Ställ in höjden...

...med hjälp av den gasfjädrade armen. Håll långt bak på hjälpmedlet. Lagom höjd blir det om du tittar framåt, något ner och ser in i den bortre spegeln.

 

 

4. Vinkla bygeln...

...så att du på ett behagligt sätt kan se över den främre spegeln och in i den bortre.

 

 

5. Vinkla den bortre spegeln...

...så att den främre spegeln helt syns i den bortre.

 

 

6. Ställ in den främre spegeln...

...så att den visar den yta på bordet du vill se.

 

 

7. Belysning på arbetsytan...

...får du med strömbrytaren.

 

GÖRA RENT MIROFLEX...

...gör du med en MJUK trasa. Använd INTE hårda trasor eller saker med vassa hörn mot speglarna. De känsliga speglarna är specialgjorda och kan bli repiga på ytan. Använd vanligt fönsterputsmedel.

Resten av hjälpmedlet torkas av med en lätt fuktad trasa.


 

FLYTTA UNDAN MIROFLEX...

...enkelt genom att skjuta den åt sidan.
Och du kan lika enkelt dra tillbaka den i funktionsläge när du vill använda den igen.