Beskrivning av produkten Miroflex


Miroflex är ett hjälpmedel som är utvecklat för att brukaren ska slippa se ner på sina händer under arbetets gång och därmed slippa besvär i nacke och axlar.

Via ett spegelsystem ser brukaren rakt fram och ser där de arbetande händerna som i verkligheten befinner sig nere vid bordet strax framför magen. Detta ger ett avlastat läge för både nacke och axlar.

Miroflex monteras fast i en bordskiva och sitter på en gasfjädrad
2-ledad arm. Detta gör att spegelkonstruktionen blir viktlös.
Brukaren kan alltså utan kraftinsats enkelt ställa in hjälpmedlet i önskad höjd och position. Likaså kan den enkelt flyttas undan när brukaren inte vill använda den.

För att få optimalt ljus på händerna och undvika skuggbildning är två lysrör inmonterade i bygeln.


Att montera ihop en Miroflex
Att använda en Miroflex rätt

Allmänt om produkten Miroflex

Miroflex är ett patentskyddat hjälpmedel framtaget av företaget Miroflex i samarbete med AMS, hjälpmedelsinstitutet, Företagshälsovården Hammarhälsan och leg sjukgymnast Patrik Borg.

Produkten Miroflex är utvecklad för att kunna användas i rehabiliterande syfte men även i förebygganda syfte.
Den kan användas både i arbetslivet inom industrin och på kontoret men även i hemmet.

Miroflex är utvecklad i enlighet med EU´s normer i medicintekniska direktivet (2003:11), lågspänningsdirektivet
och EMC-direktivet.

Miroflex är testat och godkänd, den följer EU´s krav för medicintekniska produkter och hjälpmedel.

Produkten är registrerad hos läkemedelsverket som ett medicintekniskt hjälpmedel.
Miroflex är universellt utvecklad för att kunna
användas i olika situationer där man annars måste
se ner. Nedan följer några exempel på användningsområden:

Klicka på bilden för att se den i större format!

Utan Miroflex Med Miroflex

Inom industrin


När du arbetar vid datorn
.


När du läser och skriver.


När du handarbetar.


När du arbetar i köket.